HANDLEKURVEN
4,7/5 - 51.273 Fornøyde kunder
Raskere levering
Trygg ifølge EN ISO 20345

Retningslinjer for retur

Angrerett

Du har angrerett i 30 dager uten at du må begrunne hvorfor du angrer.

Angrefristen er på 30 dager fra dagen du eller en tredje part utnevnt av deg som ikke er fraktselskapet mottok varen.

For å kunne benytte deg av angreretten må du varsle om at du ønsker å trekke deg fra denne avtalen gjennom en tydelig uttalelse (f eks et brev sendt i posten, fax eller e-post). Du kan bruke det vedlagte eksempelet på et angrerettsskjema, men det er ikke obligatorisk.

For å trekke deg innen angrefristen, er det nok at du sender denne uttalelsen vedrørende angreretten før fristen er utgått.

Konsekvenser ved bruk av angreretten

Hvis du angrer, skal vi ha tilbakebetalt samtlige beløp vi har mottatt av deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av tilleggskostnader som følge av et eventuelt valg av en annen type frakt enn den billigste standardleveringen vi tilbyr) umiddelbart, og senest innen 14 dager fra vi mottok kanselleringen av denne avtalen. For tilbakebetalingen bruker vi den samme betalingsformen som du benyttet deg av opprinnelig, med mindre noen annet ble uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet med noe gebyr på grunn av denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetalingen til vi har mottatt varene i retur.

Du må returnere eller sende varene til oss umiddelbart og i alle fall senest 14 dager fra vi har mottatt budskapet om at du ønsker å kansellere denne kontrakten. Angrefristen er overholdt dersom du sender varene i retur før 14-dagers perioden er over. Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for en eventuell reduksjon av verdien på varene som følge av en håndtering av varene hinsides det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og måten de fungerer på.

Angreretten gjelder ikke ved følgende avtaler:

Leveringsavtaler av forseglede varer som, grunnet helsevern eller hygiene, ikke egner seg for retur dersom forseglingen er fjernet etter levering.

Eksempel på angrerettskjema

(Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss.)

– Jeg/vi () herved trekker oss fra avtalen inngått av meg/oss () for kjøpet av følgende varer ()/tjenesteytelse ()

– Bestilt den() / mottatt den()

– Navn på forbrukeren(e)

– Adresse til forbrukeren(e)

– Signatur til forbrukeren(e) (kun dersom meldingen er på papir)

  • Dato

(*) Slett det som ikke passer

Gratis frakt fra kr350

Sertifiserte EN ISO 20345

30.000+ FORNØYDE KUNDER

Europeiske tåhetter i stål